• Umjetnička organizacija Lepeza, Bohinjska 17, 47 000 Karlovac
  • lepeza.karlovac@gmail.com
  • +385 091 511 04 51