Mith CD cover

NA POČETKU bijahu jaje i neprekidna tama sve dok se odjednom ne pojavi zvuk koji prelomi jaje. Prašina ljuske jajeta stvorila je Sveto Drvo koje svojim deblom razdvaja nebo od mora i zemlje. Perun, nebeski bog grmljavine i munja, bivao je na najvišoj grani Drveta Svijeta.

Njegov zakleti neprijatelj Veles, bog Podzemlja, vladar Carstva Mrtvih, smjestio se u korijenu Drveta Svijeta. Ukrao je Ivana, sina boga Peruna, te ga odgajao u Podzemlju kao vlastito dijete. Zašto je to učinio? To nije naša priča, već posljedice toga čina koje utječu na sve nas jer je ovaj novorođeni bog imao moć probuditi prirodu i donijeti nam blagostanje.

Lijepa Mara

Bogovi su neobična bića, čine što i kako žele. Ivanovo je odrastanje u Podzemlju bilo zanimljivo, ali u jednom trenutku nije bilo više ništa novoga za vidjeti i naučiti te je Ivan odlučio izići iz Podzemlja na Zemlju, dio Svjetskoga Stabla, na kojem žive ljudi. Sama njegova prisutnost probudila je prirodu, trava je počela rasti i drveće je dobilo svoje lišće, jer Ivan je bog plodnosti. Dažbog, bog Sunca, želio je znati koji je to bog te se nagnuo bliže Zemlji i jače je zagrijao. Došlo je proljeće, prvo proljeće ikad. I to je trenutak u kojem počinje naša priča jer su se tad prvi put sreli Mara, kći boga Peruna, i Ivan i zaljubili se.

Kukuvačica

Mara i Ivan bili su najljepši bogovi koji su ikad kročili Zemljom. Njihova ljubav bila je još uvijek mlada i nevina. Ljudi su ih obožavali te su za njihovo vjenčanje priredili velike krijesove, pjevali, plesali i skakali preko vatri. Bog sunca, Dažbog, također je bio na vjenčanju, onoliko koliko je mogao biti da sve ne izgori. Od tada se to vrijeme naziva Sunčevim solsticijem jer je Sunce tada najbliže Zemlji.

Senjicu senjala

Poslije vjenčanja Mara je imala grozan predskazujući san u kojem se njezin svijet ruši. U snu se nebo prepolovilo, sunce potamnjelo, a mjesec i zvijezde pali su na Zemlju. Osjećala je da će se dogoditi nešto loše na što ona neće imati utjecaja. Utroba joj je gorijela u bolovima, prsa su je stezala, dlanovi bridili neizbačenim munjama. Priča se da su sve današnje žene Marini potomci te su njihove promjene kroz život iste kao njihove božice Mare, a intuicija im je mnogo bolja od muškaraca. Ponekad to i nije sreća.

Trun se truni, Nesi lepa gora

Kako je vrijeme prolazilo, Ivan i Mara najvjerojatnije postaju i roditelji. Ne znamo ništa o njihovoj djeci: tko su i što je od njih nastalo. Polja i voćnjaci su bili bogati plodom, ali Ivan, bog plodnosti, onaj koji je probudio prirodu i donio život na Zemlju, nije mogao odoljeti drugim ženama. To je jače od njega, to je njegova bit. Mara postaje svjesna njegovih noćnih posjeta drugima. Znala je tko je on kad se udala za njega. Možda se nadala da će njihova ljubav nadjačati njegovu strast, ili čak promijeniti bit njegova postojanja. Međutim, to se nije dogodilo. Čas duboko povrijeđena, čas bijesna, razmišlja što učiniti. Može li sve to jedna božica jednostavno zanemariti i prihvatiti?

Pitam tebe, Maro

Mara je lijepa, Mara je jaka, Mara je osvetoljubiva. Na kraju, ona je ipak božica i ne želi prihvatiti ulogu žrtve. Kao kći Peruna, boga grmljavine, traži od svoje braće da ju osvete. Oni ubijaju Ivana munjom.

Črna gora

Ivanova smrt donijela je ponovo zimu. Na svojim rukama Mara nosi krv boga, supruga. Više nije ni naivna ni nevina, ona je i mudra i strašna. Promijenila se. Promijenila se toliko da je i njeno vanjsko obličje poprimilo sliku strašne babe. Ljudi su je se bojali i zazirali od nje. Plašili su svoju djecu strašnom babom Jagom koja će ih pojesti ne budu li poslušni. Sama i hladna poput svog okruženja Mara je lutala Zemljom nikada više ne mogavši voljeti, što je nakon svega poražavajuće. Život bez ljubavi ne vrijedi mnogo. U svojim besciljnim lutanjima odlučila je pomoću svoje božanske snage stvoriti vremenski vrtlog.

Vratiti vrijeme unatrag. Sada je zima, ali ona će ponovno biti mlada i proljeće će ponovno doći i možda će upravo ovaj put uspjeti promijeniti Ivana i svoju sudbinu. Odabrala je proći svoj život još jednom i odabire to svake zime bez obzira na bol i razočaranje koje joj ono donosi. Koliko će dugo to odabirati, ne znam. A mi? Kada bude vječno proljeće i ljeto, znat ćemo da je uspjela.

drvo_godisnja_doba